NyitólapKeresésemail

NyitólapKeresésemail

szabadkomuvesseg.jpg
szabadkomuvesseg.jpg

Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy

 

Tudnivalók a felvételről, a szabadkőművességről és elveiről.

A Szabadkőművesség alapjában véve filantróp, bölcseleti és haladó intézmény, amelynek célja az igazság keresése, a szolidaritás elvének és gyakorlatának tanulmányozása és alkalmazása. Az emberiség intellektuális és társadalmi jobbítása, valamint anyagi és szellemi fejlődése érdekében munkálkodik. Az egyetemes testvériség érdekében tevékenykedik. Alapelvei: a megértés, önmaga és mások tiszteletben tartása, és a gondolat abszolút szabadságának hirdetése.

Tovább...

 

A szabadkőműves rend

A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, annak ősi jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő rend, melynek sarkalatos törvényeit Anderson 1723-ban közzétett alkotmánya rögzíti. A rend célja a kezdet kezdetétől az, hogy „az egyesség központjává váljék, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna.”

Tovább...

 

Páholymunkák

Az utóbbi években a szabadkőművességről egyre több tanulmány, történelmi áttekintő jelenik meg magyarul. Ugyanakkor, a páholyokban zajló munkákról szinte semmilyen támpontot nem talál sem profán, sem beavatott. Ha valaki nem beszél idegen nyelveket, és nem kutat az internet számos, ide vonatkozó fórumán, többnyire nehezen tudja értelmezni a páholyokban folyó szellemi munka lényegét, mibenlét.

Tovább...

Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy

 

Tudnivalók a felvételről, a szabadkőművességről és elveiről.

A Szabadkőművesség alapjában véve filantróp, bölcseleti és haladó intézmény, amelynek célja az igazság keresése, a szolidaritás elvének és gyakorlatának tanulmányozása és alkalmazása. Az emberiség intellektuális és társadalmi jobbítása, valamint anyagi és szellemi fejlődése érdekében munkálkodik. Az egyetemes testvériség érdekében tevékenykedik. Alapelvei: a megértés, önmaga és mások tiszteletben tartása, és a gondolat abszolút szabadságának hirdetése.

Tovább...

 

A szabadkőműves rend

A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, annak ősi jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő rend, melynek sarkalatos törvényeit Anderson 1723-ban közzétett alkotmánya rögzíti. A rend célja a kezdet kezdetétől az, hogy „az egyesség központjává váljék, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna.”

Tovább...

 

Páholymunkák

Az utóbbi években a szabadkőművességről egyre több tanulmány, történelmi áttekintő jelenik meg magyarul. Ugyanakkor, a páholyokban zajló munkákról szinte semmilyen támpontot nem talál sem profán, sem beavatott. Ha valaki nem beszél idegen nyelveket, és nem kutat az internet számos, ide vonatkozó fórumán, többnyire nehezen tudja értelmezni a páholyokban folyó szellemi munka lényegét, mibenlét.

Tovább...


email
Szabadkőművesség - Martinovics páholy